بازخوانی چالش‏های نظری و عملی قاعده نفی سبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات ایران.

چکیده

مفاد آیه 141 سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است. فقها مفاد خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر اقدامی که موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از این قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به‏گونه‏ای باشد که کافران بر آن‌ها مسلط شده و عزّتشان را مخدوش کند، مورد قبول مسلمان است. با این‏ وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا با چالش‏هایی روبرو است. اختلاف در شأن نزول این آیه، اختلاف در مفهوم‏شناسی «نفی سبیل» و حوزه‏ شمول آن، دو چالش نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the theoretical and practical challenges of the Nafi e Sabil rule

نویسندگان [English]

  • Meysam Kohantorabi 1
  • Hussain Fartusi 2
1 Assistant Professor, Department of jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanities, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaenat, Iran.
2 Bachelor's degree in jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanities, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaenat, Iran.
چکیده [English]

The content of verse 141 of Surah Nisa is the basis of the “Negation of Domination” (Nafy-e- Sabil) Rule. The jurists considered this verse, which is in the form of a report, to be an order and based on it, they ruled that whatever causes the unbelievers to dominate the believers is prohibited. Regardless of this rule, the concept that Muslims should not act in such a way that disbelievers dominate them and distort their dignity is accepted by Muslim intellectuals, but this rule faces challenges both in terms of inference and implementation. The difference in the revelation of this verse, the difference in the concept of " Nafy-e- Sabil " and its scope are two important theoretical challenges related to this rule.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domination
  • the »Negation of Domination« (Nafy-e- Sabil)
  • jurisprudential rule