خط مشی بایگانی

این نشریه در حال حاضر در ISC (مرکز استنادی علوم جهان اسلام) بایگانی شده است و بسیاری از اطلاعات ضروری در مورد مقالات را ذخیره می‌کند. بنابراین، نسخه‌هایی از مقالات از طریق سیستم‌های آنها به‌عنوان جایگزین در دسترس جامعه علمی قرار می‌گیرد.