تماس با ما

آدرس پستی مجله: سنندج - خیابان پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-  ساختمان شماره 1- اتاق 203- کدپستی 6617715175

تلفن 33664600، داخلی 2243

آدرس سایت: mfu.uok.ac.ir

ایمیل مجله: mfu@uok.ac.ir

شماره تلفن جهت تماس با دبیرخانه مجله «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»: لطفا فقط بین ساعت 10-12 صبح روزهای « یک شنبه و سه شنبه» ، با آقای دکتر حفیدی تماس حاصل فرمایید. 09358131251


CAPTCHA Image