تماس با ما

آدرس پستی مجله: سنندج - خیابان پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-  ساختمان شماره 1- اتاق 203- کدپستی 6617715175

تلفن 33664600، داخلی 2243

آدرس سایت: mfu.uok.ac.ir

ایمیل مجله: mfu@uok.ac.ir

شماره تلفن جهت تماس با دبیرخانه مجله «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»:  کد شهرستان 087      ؛   شماره:   33664600 - داخلی 2243


CAPTCHA Image