فرایند پذیرش مقالات

داوری مقالات در دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب » به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review)  است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
 داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست‌ها و دستورالعمل نشریه اقدام به داوری مقاله نمایند.
 هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 مراحل ارزیابی مقالات

 1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته تا ده روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. ( نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به‌طور دقیق براساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید). (مقالاتی که از طریق ایمیل یا روش‌هایی به‌جز سامانه به نشریه ارسال شود، در روند بررسی نشریه قرار نخواهد گرفت).
 2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته تا ده روز به‌طول خواهد انجامید.
 3.  بررسی مقاله به لحاظ سرقت علمی ومشابهت یابیاز طریق سامانه مشابهت یابی سمیم نور (لازم به ذکر است صرفا مقالاتی که در مرحله 2 واجد شرایط باشند، مشابهت خواهند شد، در غیر این‌صورت مقاله رد یا به نویسنده جهت اصلاح ارجاع خواهد شد).
 4. ارسال مقاله به حداقل2 داورمتخصص در زمینه موضوعی مقاله.
 5. اعلام نتیجه داوری به نویسنده(عدم پذیرش/ نیاز به بازنگری)
 6. پیگیری بازنگری مقالات از نویسندگان
 7. ارسال مقاله بازنگری شده به داور تطبیقی (پذیرش /عدم پذیرش)
 8.  اعلام نتیجه داوری تطبیقی به نویسنده (پذیرش / عدم پذیرش)
 9. ارسال نامه پذیرش به نویسنده
 10. نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغشش میلیون ریال(معادل ششصد هزار تومان)جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله از طریق سامانه نشریه و به‌صورت برخط به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند.
 11. قراردادن مقاله در بخش مقالات پذیرفته شده برای انتشار
 12. از هر نویسنده در هر سال فقط یک مقاله چاپ خواهد شد.(از ارسال چند مقاله همزمان خوداری فرمایید).
 13. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. (حدود یک سال).