راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

ویژگی‌های کلی مقاله

 • مقاله باید اصیل و نتیجه پژوهش نویسنده بوده و دارای نوآوری باشد. از این رو، ترجمه مقالات منتشر شده، پذیرفته نمی‌شود.
 • مقاله­‌ای در فرایند بررسی و داوری قرار می­‌گیرد که پیش‌تر منتشر نشده و برای چاپ یا قرار گرفتن در چرخه‌ بررسی و داوری، همزمان به دیگر نشریات ارسال نشده باشد.
 • مقالات پس از ارسال، توسط کارشناسان نشریه، مشابهت‌یابی شده و با توجه به میزان تشابه نسبت به ارسال آن برای داوری، تصمیم‌گیری می‌شود. ازاین‌رو، مقالاتی که تشابه آن با مقالات دیگر بیش از 10% است، پذیرفته نخواهند شد.
 • پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، پس از تأیید داوران و مشاوران علمی، وابسته به تصویب هیأت تحریریه است. پس از صدور گواهی پذیرش، حق چاپ مقاله برای نشریه محفوظ است.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسندگان است. نویسندگان پیش از ارسال مقاله، باید فرم تعارض منافع و تعهد نامه موجود در تارنمای نشریه را پس از تکمیل امضاء، و ارسال کنند.
 • حق ویراستاری، تلخیص و چاپ مقاله برای نشریه محفوظ است و مقالات دریافتی، بازگردانده نمی‌شوند.
 • نظرات مطرح شده در مقالات منعکس کننده دیدگاه «دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» نمی‌باشد.
 • پس از ارسال مقاله به نشریه، ارتباط با نویسنده مسئول مانند اعلام وصول، وضعیت مقاله در فرایند گردش کار و تمام مکاتبات بعدی تنها از طریق پایگاه الکترونیکی (سامانه) نشریه امکان­‌پذیر است. لطفاً از تماس غیر ضروری خودداری کرده و وضعیت مقاله خود را فقط از طریق سامانه نشریه پیگیری کنید.
 • از ارسال همزمان بیش از یک مقاله به دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب خودداری شود. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقاله اول نویسندگان، مقاله یا مقالات دیگر آن‌ها را در گردش کار خود قرار نمی‌دهد.
 • فرایند پذیرش مقالات و راهنمای گردش کار مقالات در قسمت «فرایند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.
 • از ارسال مقالاتی که مربوط به حوزه تخصصی نشریه نیست، خودداری شود.
 • نشریه در ویرایش ادبی و فنی مقاله، بدون تغییر اساسی در محتوای آن آزاد است.
 • نام کامل نویسنده، مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رایانامه، شماره تلفن نویسنده در صفحه جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانه دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب در سامانۀ نشریات دانشگاه کردستان به نشانی https://mfu.uok.ac.ir/ امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).
 • نویسنده مقاله باید حداقل به یک مقاله از نشریه که پیش‌تر در شماره‌های قبلی منتشر شده، استناد کند.
 • تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و تعارض منافع  موجود در (راهنمای نویسندگان) در هنگام ارسال مقاله با مهر یا امضای نویسندگان مقاله، الزامی است.

نحوه تنظیم اجزای مقاله

 • عنوان، نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. عنوان باید غیر‌تکراری، فاقد ابهام و نارسایی مفهومی باشد.
 • از نرم افزار Microsoft office word/2010 استفاده شود.
 • درج مشخصات کامل تمام نویسندگان ( تکمیل این قسمت جهت پذیرش اولیه مقاله ضروری است) شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی یا گروه آموزشی، دانشکده دانشگاه محل تدریس یا تحصیل (به دو زبان فارسی و انگلیسی)
 • مقاله باید دربردارندۀ عنوان (گویا و کوتاه)، چکیده فارسی و انگلیسی (250 تا300 کلمه) و کلید واژۀ فارسی و انگلیسی (3 تا 7 واژه)، طرح مسأله، تبیین و تشریح استدلالی و تحلیلی موضوع، نتیجه (و پیشنهاد) و فهرست منابع باشد. تعداد کلمات مقاله نباید بیش از 8500 کلمه باشد.

                                                                              راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

                                                                                    راهنمای تنظیم فاصله ها


  • روش استناد در مقاله باید «درون ‌متنی» و به شرح زیر باشد:
   • برای کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره جلد/ شماره صفحه) مانند: (نجفی، 1412، 3/ 57).
   • برای مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره‌ صفحه). برای نمونه: (احمدی، 1390، 35).
   • اصطلاحات انگلیسی در پانویس آورده شود.
   • فهرست منابع در پایان مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده و بدون تفکیک منابع عربی از فارسی، به شرح زیر تنظیم گردد.
   • برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (یا نام مشهور برای علمای درگذشته) (سال انتشار)، نام کتاب (ایتالیک شود)، نام مترجم، نوبت چاپ، محل چاپ: نام ناشر.
   • برای نمونه: نجفی، محمد حسن. (1391ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چ3. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

   • برای مقاله: نام خانوادگی و نام صاحب اثر(سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام کامل مجله (ایتالیک شود)، شماره دوره (شماره‌ نشریه): شماره صفحات.
   • برای نمونه: نظری توکلی، سعید و کراچیان ثانی، فاطمه. (1397). «قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده». مطالعات فقه و حقوق اسلامی. 10( 19): 359-378.

   • نام کتاب و عنوان مجله باید ایتالیک شود.
   • فایل تعارض منافع نویسنده(گان) را اینجا دانلود بفرمائید.
   • فایل تعهدنامه نویسنده(گان) را اینجا  دانلود بفرمائید.