راهنمای نویسندگان

قلم و سایز مورد استفاده

نرم افزار مورد استفاده microsoft office word2003 or 2010 است

عنوان فارسی با قلم12titr  (در ستون راست) و عنوان انگلیسی در کنار عنوان فارسی (ستون چپ) و با قلم11 time new roman نگاشته شود.

چکیده فارسی با قلم10 b badr در ستون راست ذکر گردد و واژه «چکیده» در نخستین خط «bold» شود.

چکیده انگلیسی با قلم 9 time new roman در ستون چپ درج شده و واژه «abstract» در نخستین خط «bold» گردد.

کلید واژگان فارسی به صورت تک واژه ای و با قلم 12 b badr و ترجمه آنها به انگلیسی با قلم 11 time new roman در پایین چکیده ها درج شود.

متن اصلی مقاله با قلم 12 b badr و با فاصله خطوط 1.1 باشد.

در صورت وجود جداول و شکل ها، توضیحات هر نگاره بالای جدول یا شکل با قلم 11 b badr تایپ و وسط چین شده و bold گردد. محتوای چداول با قلم 10 b badr باشد.

منابع و مآخذ فارسی با قلم12 b badr  و منابع انگلیسی با قلم11 time new roman تایپ شود.

پاورقی فارسی با قلم 10 b badr و پاورقی انگلیسی با قلم9 time new roman  نگاشته شود.

متن عربی آیات و احادیث مورد استناد یا نقل قول های مستقیم bold شوند.

نوشتن کلید واژه ها به صورت تک واژه ای الزامی است. واژه کلیدها به ترتیب حروف الفبا (3 تا 5 واژه) بوده و با ویرگول جدا شوند.

صفحه بندی و نگارش مقاله

سایز صفحاتA4 است.

حاشیه صفحات مقاله از چهار طرف 5/4 cm باشد.

چکیده فارسی- دست‌کم 150 واژه و حداکثر 300واژه- و چکیده انگلیسی در صفحه اول مقاله و در دو ستون مقابل هم بوده و چکیده صرفا در پاراگراف واحد تایپ شود.

چکیده باید دربرگیرنده مسأله اصلی، پرسش های پژوهش، روش پژوهش، بیان اجمالی دیدگاهها و رای گزیده در مقاله بر پایه یافته ها و دلایل مقاله و همخوان با متن مقاله باشد.

ترجمه آیات و احادیث مورد استفاده در پاورقی ذکر گردد.

کمینه شمار صفحات مقاله (با احتساب صفحه آغازین و منابع و مآخذ) 13 صفحه و بیشینه آن از 20 فراتر نرود.

در صورت استناد با احادیث، تخریج احادیث (ذکر منابع حدیثی به صورت کامل و با بیان درجه حدیث به صورت مستند) باید در پاورقی صورت گیرد.

در نقل اقوال مذاهب، از منابع اصیل هر مذهب و در تحلیل واژگان باید از منابع دست اول لغوی استفاده گردد.

رعایت دقت در پاراگراف بندی و صفحه بندی مقاله و نگارش روان و تخصصی فارسی، رعایت علائم نگارشی و نیم فاصله و پرهیز از اغلاط تایپی و متنی موجب امتنان است.

بیان مسئله، پیشینه، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش به گونه روشن نوشته شود و پس از توضیح درباره خلأ پژوهش و اشاره به تازه‌های پژوهش، اهداف پژوهش روشن گردد.

در پایان مقدمه پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش در سطرهای جداگانه نوشته شود

 متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی  پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژۀ موردنظر یافت نشود. بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمۀ فارسی آن نوشته می‌شود.

متن مقاله باید همه دیدگاههای ناظر به موضوع مورد بحث را بیان کرده و با رعایت انصاف و اخلاق علمی و پژوهشی، به بیان ادله و نقد وبررسی آنها اقدام کرده و در نهایت به صورت مستدل به ترجیح یکی از دیدگاهها یا ارائه دیدگاه جدید اقدام نماید.

در هنگام استناد به آیات و احادیث، عبارت عربی آیات و احادیث در متن نوشته شده و ترجمه آیات قرآن (به صورت مستند) و احادیث به صورت پاورقی نوشته شوند. در سایر موارد از ذکر عبارات عربی جداً خودداری شود؛ مگر آنکه عبارت عربی حاوی نکته و وجه استدلالی باشد که در هنگام ترجمه، هدف مذکور از بین رود.

در متن فارسی از نوشتن علائم اختصاری انگلیسی پرهیز شود.

در بخش نتیجه گیری از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و ذکر مجدد اقوال و دلایل پژوهش خودداری و فقط به بیان نتایج حاصل از تحقیق اشاره شود.

در صورت وجود پیشنهاد یا راهکار، در پایان، پیشنهاد‌ها و راه‌کارها موردبحث قرار گیرد.

ارجاع دهی و منبع نگاری مقاله بر اساس ضوابطApA باید باشد.

سخن پایانی

مقالات ارسالی در صورت انطباق با شرایط فوق پس از دریافت، اعلام وصول‌شده و پس از تایید دبیر تخصصی، سپس در صورت تایید از جانب هیات محترم تحریریه، تعیین داور شده و جهت ارزیابی، به صورت بی نام برای داوران ارسال می‌گردد. پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. لازم به ذکر است که نشریه  در ویراستاری و پذیرش مقالات آزاد است.