راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

ویژگی‌های کلی مقاله

 • مقاله باید اصیل و نتیجه پژوهش نویسنده بوده و دارای نوآوری باشد. از این‌رو، ترجمه مقالات منتشر شده، پذیرفته نمی‌شود.
 • مقاله­‌ای در فرایند بررسی و داوری قرار می­‌گیرد که پیش‌تر منتشر نشده و برای چاپ یا قرارگرفتن در چرخه‌ بررسی و داوری، همزمان به دیگر نشریات ارسال نشده باشد.
 • مقالات پس از ارسال، توسط کارشناسان نشریه، مشابهت‌یابی شده و با توجه به میزان تشابه نسبت به ارسال آن برای داوری، تصمیم‌گیری می‌شود. ازاین‌رو، مقالاتی که تشابه آن با مقالات دیگر بیش از 10% است، پذیرفته نخواهند شد.
 • پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، پس از تأیید داوران و مشاوران علمی، وابسته به تصویب هیأت تحریریه است. پس از صدور گواهی پذیرش، حق چاپ مقاله برای نشریه محفوظ است.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسندگان است. نویسندگان پیش از ارسال مقاله، باید فرم تعارض منافع و تعهد نامه موجود در تارنمای نشریه را پس از تکمیل، امضاء، و ارسال کنند.
 • حق ویراستاری، تلخیص و چاپ مقاله برای نشریه محفوظ است و مقالات دریافتی، بازگردانده نمی‌شوند.
 • نظرات مطرح شده در مقالات منعکس‌کننده دیدگاه «دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» نمی‌باشد.
 • پس از ارسال مقاله به نشریه، ارتباط با نویسنده مسئول مانند اعلام وصول، وضعیت مقاله در فرایند گردش‌کار و تمام مکاتبات بعدی تنها از طریق پایگاه الکترونیکی (سامانه) نشریه امکان­‌پذیر است. لطفاً از تماس غیرضروری خودداری کرده و وضعیت مقاله خود را فقط از طریق سامانه نشریه پیگیری کنید.
 • از ارسال همزمان بیش از یک مقاله به «دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» خودداری شود. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقاله اول نویسندگان، مقاله یا مقالات دیگر آن‌ها را در گردش‌کار خود قرار نمی‌دهد.
 • فرایند پذیرش مقالات و راهنمای گردش‌کار مقالات در قسمت «فرایند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.
 • از ارسال مقالاتی که مربوط به حوزه تخصصی نشریه نیست، خودداری شود.
 • نشریه در ویرایش ادبی و فنی مقاله، بدون تغییر اساسی در محتوای آن آزاد است.
 • نام کامل نویسنده، مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رایانامه، شماره تلفن نویسنده در صفحه جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • ارسال مقاله تنها از طریق «سامانه دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» در سامانه نشریات دانشگاه کردستان به نشانی  https://mfu.uok.ac.ir/ امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).
 • نویسنده مقاله باید حداقل به یک مقاله از نشریه که پیش‌تر در شماره‌های قبلی منتشر شده، استناد کند.
 • تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و تعارض منافع  موجود در (راهنمای نویسندگان) در هنگام ارسال مقاله با مهر یا امضای نویسندگان مقاله، الزامی است.

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

راهنمای تنظیم فاصله ها


روش استناد در مقاله باید «درون ‌متنی» و به شرح زیر باشد:

   • برای کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره جلد/ شماره صفحه) مانند: (نجفی، 1412، 3/ 57).
   • برای مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره‌ صفحه). برای نمونه : (احمدی، 1390، 35).
   • اصطلاحات انگلیسی در پانویس آورده شود.
   • فهرست منابع در پایان مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده و بدون تفکیک منابع عربی از فارسی، به شرح زیر تنظیم گردد.
   • برای کتاب:  نام خانوادگی و نام نویسنده (یا نام مشهور برای علمای درگذشته) (سال انتشار)، نام کتاب (ایتالیک شود)، نام مترجم، نوبت چاپ، محل چاپ: نام ناشر.
   • برای نمونه: نجفی، محمد حسن. (1391ق).  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چ3. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
   • برای مقاله:  نام خانوادگی و نام صاحب اثر (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام کامل نشریه (ایتالیک شود)، شماره دوره (شماره‌ نشریه): شماره صفحات.
   • برای نمونه: نظری توکلی، سعید و کراچیان ثانی، فاطمه. (1397). «قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده».  مطالعات فقه و حقوق اسلامی. 10( 19 ): 359-378.
   • نام کتاب و عنوان مجله باید ایتالیک شود.
   • برای نمونه: مهدوی‌کنی، محمدسعید (1370). مفهوم غنا از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

فایل تعارض منافع نویسنده(گان) را اینجا دانلود بفرمائید.

فایل تعهدنامه نویسنده(گان) را اینجا  دانلود بفرمائید.