اخبار و اعلانات

نمایه شدن دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» در DOAJ (پایگاه نشریات دسترسی آزاد)

با افتخاربه اطلاع  فرهیختگان و پژوهشگران گرامی می‌رساند «دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی (Directory of Open Access Journals (DOAJ گردید.Directory of Open Access Journals یکی از پایگاه های بین‌المللی جهت نمایه‌سازی مجلات رایگان (Open Access) می باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند. DOAJ تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‌دهد. مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‌باشند.  پایگاه بین المللی دواج در حال حاضر حدود بیست هزار مجله را نمایه کرده است ...

مطالعه بیشتر

کسب رتبه" ب "مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1402 (مبتنی بر عملکرد 1401)

احتراماً با  به استحضار همکاران دانشگاهی  و پژوهشگران محترم می رساند: با توجه به بخشنامه مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، مبنی بر بازنگری آیین نامه نشریات علمی مصوب 02/ 02/ 1398 و شیوه ارزیابی و رتبه بندی، ارزیابی  و  رتبه بندی در سال 1402 صورت نمی پذیرد. لازم به ذکر است استثنائاً نتابج ارزیابی 1401 در سال 1402 لحاظ خواهد شد. دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» در ارزشیابی  انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402  رتبه "ب" مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است.    

مطالعه بیشتر

کسب رتبه علمی در ارزیابی 1401

خوشبختانه به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که این مجله، بر اساس رتبه‌بندی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

مطالعه بیشتر

کسب رتبه علمی در ارزیابی 1400

احتراما با افتخار به استحضار همکاران دانشگاهی  و پژوهشگران محترم می رساند، دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» موفق به کسب رتبه" ب"  در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.  

مطالعه بیشتر