داوران

هیئت تحریریه نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب از همه داوران محترم بخاطر صرف وقت، دقت نظر و  اهتمام در ارزیابی مقالات این نشریه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید محمد علی ایازی دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
محمد ابونجمی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، معهد عالی اهل سنت و جماعت جنوب ایران
ابوبکر احمدی نوره فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشجوی دکترا، گروه فقه، دانشگاه تهران
وحید یادگاری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، الهیات، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان
سالم افسری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه فقه، دانشگاه کردستان
جلیل امیدی دانشگاه تهران
عبدالله امینی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان
محمدامین امینی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار معهد عالی مدارس علوم اسلامی اهل سنت جنوب ایران، مجتمع دینی خنج، خنج، ایران
حسن بادینی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه تهران
کیوان بلند همتان دانشیار، دانشگاه کردستان
فرزاد پارسا فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه فقه، دانشگاه کردستان
حیدر پیری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق حیدر پیری، استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران
علی تولائی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه الهیات دانشگاه یزد
جمیل جعفری استادیار ، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه کردستان
محمد جمالی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه فقه شافعی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مرتضی چیت سازیان فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
مهدی حاتمی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه کردستان
هادی حفیدی دانشگاه کردستان
وریا حفیدی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه فقه شافعی، دانشگاه کردستان
میثم خزائی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
مصطفی ذوالفقارطلب فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه فقه شافعی، دانشگاه تهران
محمد راسخ فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه رجایی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری
سهیلا رستمی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد رستمی استادیار دانشگاه کردستان، رشته مشاوره
حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
هادی رضوان فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه عربی دانشکده ادبیات و زبان. دانشگاه کردستان
سعدی رمضانی اول فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق کارشناسی ارشد گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی رهبر فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران
عباس رهبری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889 - 14665، تهران، ایران
رئوف رهنمون فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دکتری فقه و حقوق شافعی -ایران - کردستان - اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج ناحیه یک - دبیرستان نمونه دولتی شیخ محمود شلتوت
مهرانگیز روستایی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه حقوق جزا، دانشگاه ملایر
عاطفه زرسازان استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
طه زرگریان دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
علی سلحشور استادیار، دانشگاه کردستان-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-گروه معارف اسلامی
فاطمه سهرابی دانشجوی دکترا، کردستان سنندج بلوار پاسداران سه راه ادب دانشگاه ازاد ساختمان اموزش نهاد رهبری
بلال شاکری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق
زهرا شاکری دانشگاه تهران
طوبی شاکری گلپایگانی استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی رضا شریفی استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور
سعید شفیعی استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
مهدی صبوری‌پور استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد عادل ضیایی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار دانشگاه تهران، گروه فقه شافعی
افشین عبداللهی سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه کردستان
عبدالصمد علی آبادی استادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب تهران، ایران
ساناز عینی استادیار دانشگاه کردستان، گروه روانشناسی
نگین غلامی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه کردستان
عباس فریدافشار فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه کردستان
سعید فرزانه فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
یونس فرهمند دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
احمد فلاحی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مرتضی قاسمی حامد استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
سید سجاد کاظمی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ملایر
محمد کاکاوند فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
حسین کاویار فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق گروه حقوق، دانشگاه اراک
بیان کریمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. سنندج. ایران
مجید متین راسخ فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مریم السادات محقق داماد استادیار دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، تهران، ایران
مهدی محمدیان امیری فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
زینب محمدزاده فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
رؤیا محمودزاده فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران
اقبال علی میرزائی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه حقوق، دانشگاه کردستان
ناصر مریوانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
حمید مسجد سرائی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه سمنان
عابدین مؤمنی دانشگاه تهران
نوید نقشبندی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق گروه فقه شافعی؛ دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه کردستان؛ سنندج؛ استان کردستان؛ ایران
زهره نیک عمل فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دانشگاه تهران
سید مرتضی هنرمند فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر
محمود ویسی فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار- دانشگاه مذاهب اسلامی
عثمان یوسفی Assistant Professor at the University of Islamic Religions - Sanandaj
فرهاد یوسفی پور فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق استادیار، فقه و مبانی حقوق -دانشکده الهیات و حقوق- دانشگاه پیام نور -تهران- ایران.
سامان یوسفی نژاد فقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوق دکتری، فقه و حقوق اسلامی ، مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی