اصول اخلاقی انتشار مقاله

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1-   مقاله ارسالی باید مسأله محور و شامل نتایج علمی جدید باشد.

2-   مقاله نباید به نشریه دیگری ارسال شده یا در نوبت چاپ قرار گرفته باشد.

3-   دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده (نویسندگان) بوده و پذیرش مقاله به معنای تأیید دیدگاه نویسندگان نمی‌باشد.

4-   قبل از ارسال مقاله به تناسب موضوع مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

5-   در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، ذکر نام استاد (اساتید) راهنما الزامی است.

6-    سردبیر و اعضای هیأت تحریریه نشریه در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

7-   رعایت اصول اخلاقی پژوهش همچون: امانت‌داری، پرهیز از جعل، تحریف و سرقت علمی در نوشتار الزامی است.

8-   رعایت اصول داوری از جمله: ‌بی‌طرفی، انصاف در نقد و رازداری الزامی است.

9-   ترجمه مقالات بدون نقد و تحلیل قابل چاپ نیستند.

10-  تمامی مقالات ارسال شده به نشریه‌ی «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»، قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزار مشابه‌یاب بررسی و همانندجویی خواهند شد.