دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف بر اساس ترجمه‌های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

علی سلحشور


2. تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399


3. تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399