کلیدواژه‌ها = بیع
تعداد مقالات: 1
ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401

محمد کاکاوند؛ سجاد ترکاشوند؛ مهدی ترکاشوند