بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران.

چکیده

از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده‌ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می‌دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده‌ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می‌دانند و برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ذکر کرده‌اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی‌دانند را رد می‌کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reappraisal of the Reasons for the Validity of the Mu‘āṭāt Sale from Imam Khomeini’s Perspective

نویسندگان [English]

  • mohammad kakavand 1
  • sajad torkashvand 2
  • mahdi torkashvand 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Malayer University, Malayer, Iran.
2 PhD student, Department of Law, Islamic Azad University, Mahalat branch, Mahalat, Iran.
چکیده [English]

One of the controversial issues of sale in Imāmī jurisprudence is bay‘-i mu‘āṭāt (give-and-take sale). Therefore, it is necessary to examine the reasons behind the authenticity of this kind of sale. The present study is a reappraisal of these reasons from the point of view of Imam Khomeini in an explanatory, analytical, and descriptive way. Some scholars, such as ‘Allāma Ḥillī and Muḥaqqiq Ḥillī, consider bay‘-i mu‘āṭāt as unstable and have pointed out reasons such as hadiths, text, and consensus to prove their claim. However, other scholars such as Imam Khomeini believe in the authenticity of mu‘āṭāt and consider it necessary, and provides reasons for proving his claim and refuted the viewpoint of those who consider bay‘-i mu‘āṭāt as unnecessary and invalid. He also believes that all the options which exist in other sales are valid in bay‘-i mu‘āṭāt as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bay‘ (sale)
  • mu‘āṭāt (give-and-take)
  • validity
  • impart ownership
  • invalidity
  • Imam Khomeini