ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دکترا حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده‌ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می‌دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده‌ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می‌دانند و برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ذکر کرده‌اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی‌دانند را رد می‌کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence for the validity of the sale of concessions from the perspective of Imami jurisprudence with emphasis on the views of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • mohammad kakavand 1
  • sajad torkashvand 2
  • mahdi torkashvand 2
1 Department of Islamic Education, Malayer University
2 PhD student in Law, Islamic Azad University, Mahallat Branch
چکیده [English]

One of the differe nces between the types of sale among Imami jurists is the sale of concessions. Therefore, research on the reasons for the validity of the sale of conce ssions from the persp ective of Imami jurisp rudence is necessary. The form of expla nation, description and analysis deals with this issue Some jurists consider the concessions as a shaky sale, such as Allama Hali and Moha ghegh Hali, and have given reasons to prove their claim. Like narration, principle and consensus. However, some jurists, including Imam Khomeini, consider the concessions to be valid and necessary, and have cited arguments to prove their claim, and reject the theory of those who do not consider the sale of conces sions necess ary and correct. Therefore, the conditions that are nece ssary in the sale, as well as all the options, are prese nt in the sale of conces sions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sale
  • concessions
  • Validity
  • expression of property
  • Imam Khomeini