تاثیر مبانی آخوند خراسانی در تورم علم اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجه، دانشگاه باقر العلوم(ع)، قم، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه انقلاب اسلامی، دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.

چکیده

چکیده: در این مقاله به دنبال کشف علت اصلی تورم علم اصول فقه در دوره ی معاصر، رابطه بین مبانی جدیدی که آخوند خراسانی با تورم علم اصول آشکار شده است از آنجایی که تا پیش از شیخ مرتضی انصاری به مباحث علم اصول فقه به نحو عمیق پرداخته نمی شد از دوره های بعد از شیخ مرتضی انصاری مبحث تورم علم اصول فقه مطرح شد که دو شخصیت تاثیر بسیاری بر ای موضوع داشتند یکی شیخ مرتضی انصاری و دیگری آخوند خراسانی که در این مقاله به تاثیر آخوند خراسانی بر تورم علم اصول پرداخته شده به نوعی آخوند خراسانی با نادیده گرفتن الگوی علم شناسی قدیم که بر اساس موضوع علم بوده و با تاسیس الگوی غایت محور در علوم و همچنین با بیان جدید از موضوع علم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، منجر به وسیع شدن دایره ی علم اصول فقه شده به همین خاطر قواعدی، از سایر علوم به راحتی تحت مبانی مرحوم آخوند وارد علم اصول فقه شده است. این قواعد بنا بر مبنای علمی آخوند خراسانی نتنها زائد نیستند بلکه مفید و کارآمد نیز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Akhund Khorasani’s principles on the inflation of the jurisprudence’s principles

نویسندگان [English]

  • Farshad Hazrati 1
  • Mahdi Fatemipoor 2
1 BS student in English, Department of English, Faculty of Foreign Languages, Baqer Al-Uloom University, Qom, Iran.
2 PhD Student, Department of Islamic Revolution, Faculty of Islamic Revolution Studies, University of Islamic Studies, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract: In this article, following the discovery of the main cause of inflation in the science of jurisprudence’s principles in the contemporary period, the relationship between the new principles of Akhund Khorasani and the inflation science of jurisprudence’s principles has been revealed since before Sheikh Morteza Ansari It was not discussed about this subject. In the periods after Sheikh Morteza Ansari, the issue of inflation science of jurisprudence’s principles was raised. Two persons had a great influence on the subject, one was Sheikh Morteza Ansari and the other was Akhund Khorasani that by ignoring the old model of scientology which is based on the subject of science and by establishing a goal-oriented model in science and also with a new expression of the subject of science, the subject of science of principles and the definition of science of principles, leads to expanding the circle of jurisprudence’ principles. For this reason, rules from other sciences have easily entered the science of the principles of jurisprudence. According to the scientific basis of Khorasani, these rules are not only superfluous and redundant but also useful and efficient

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation of the jurisprudence’s principles
  • Akhund Khorasani
  • extra of the science of jurisprudence’s principles
  • science distinction
آملی، میرزا هاشم(1395). مجمع الافکار و مطرح الانظار. قم: المطبعة العلمیة.
ابن ادریس، محمد بن احمد(1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: انتشارات اسلامی.
ابی البقاء، ایوب بن موسی الحسینی الکفوی(1433). کلیات(معجم فی المصطلحات و الفروق). قم: انتشارات ذوی القربی.
ابن شهید ثانی، حسین بن زین الدین(1435). معالم الدین و ملاذ المجنهدین. قم: موسسه النشر الاسلامی.
ابن منظور، محمد بن مکرم(1414). لسان العرب. بیروت: دار صادر، چ3.
ارسطو(1366).متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران: نشر گفتار.
اکبر نژاد، محمد تقی(1396). زوائد اصول فقه. قم: انتشارات دارالفکر.
انصاری، مرتضی(1436). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
بدلا، سید حسین(1379). هفتاد سال خاطره. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
برجی، یعقوبعلی؛ بزرگر، مهدی(1394). ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۴.
تبریزی، غلامحسین(بی تا) اصول مهذبه. مشهد: انتشارات طوس.
التهانوی، محمد علی(1996). موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. لبنان: مکتبة لبنان ناشرون
تهرانی، آغا بزرگ(1378). الذریعه الی تصانیف الشیعه. نجف: مطبعه قضا.
تهرانی، آغا بزرگ(1404). طبقات أعلام الشیعة و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، تحقیق عبدالعزیز طباطبایى و محمد طباطبایى بهبهانى، مشهد: دار المرتضی.
جمعی از نویسندگان(1382). آینه داران حقیقت. قم: بوستان کتاب.
حائری قمی، محمد علی(1356). المختارات فی الاصول. تهران: انتشارات علمی، تهران.
حائری یزدی، عبدالکریم(1377). درر الفوائد. قم: انتشارات مهر.
حسینی، حمید رضا؛ علی پور، مهدی(1385) جایگاه‌شناسی علم اصول گامی به سوی تحول. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه ی علمیه.
خراسانی، محمد کاظم(1410). درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، تحقیق سید مهدی شمس الدین، تهران: انتشارات وزارت ارشاد.
خراسانی، محمد کاظم(1388). کفایه الاصول، تحقیق مسلم قلی پور، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
خمینی، روح الله(1381). الرسائل. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خوانساری، میرزا محمد باقر(1390 ه ق). روضات الجنات. تهران: انتشارات حیدریه.
خوانساری، آقا حسین، الرسائل(1378). اعداد رضا استادی، کنگره­ی بزرگداشت آقا حسین خوانساری.
خوئی، ابوالقاسم(1419). دراسات فی علم الاصول. قم: موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی،چ1.
خوئی، ابوالقاسم(1368). اجود التقریرات. قم: کتابفروشی مصطفوی.
رشتی، حبیب الله، بدائع الافکار، نسخ خطی مجلس شورای اسلامی ۵۴۹، کاتب ابو المنصور الاشکوری الجیلانی، تاریخ کتابت ۲۶ جمادی الثانی ۱۲۸۳.
زارعی سبزواری، علی(1430). تعلیقات علی کفایة الاصول. قم: النشر الاسلامی.
زرکشی، بدرالدین(1414). بحرالمحیط. مصر: دارالکتب.
سبحانی، جعفر(1424). ارشاد العقول الی مباحث الاصول. قم: موسسه امام صادق (ع).
سبزواری، سید عبد الاعلی(بی تا). تهذیب الاصول. قم: انتشارات المنار.
سید مرتضی، علی بن حسین (1405). رسائل الشریف المرتضی. تصحیح سید احمد حسینی و سید مهدی رجایی، دار القرآن الکریم.
سید مرتضی، علی بن حسین (1376). الذریعه الی اصول الشریعه. تصحیح دکتر قاسم گرجی، تهران: دانشگاه تهران.
صافی اصفهانی، حسن(1418). الهدایة فی الاصول(تقریر الابحاث ابوالقاسم خوئی). قم: موسسه صاحب الامر.
صحتی سردرودی، محمد(1377). غروی اصفهانی(نابغه نجف). قم: پژوهشکده باقر العلوم.
طوسی، أبی جعفر محمد بن حسن(1376). العدة فی أصول الفقه، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، قم: انتشارات ستاره.
طوسی، نصیر الدین(1389). اساس الاقتباس. تهران: انتشارات فردوس، چ1.
طباطبایی حکیم، سید محمد سعید(1434). المحکم فی اصول الفقه. قم: انتشارات دارالهلال.
عراقی، آغا ضیاالدین(1414). مقالات الاصول، تحقیق محسن اراکی وسید منذر حکیم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(1417). خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال. قم: نشر الفقاهه.
عمید، حسن(1389). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات راه رشد.
القمّی، المیرزا ابوالقاسم(1378). قوانین الأصول. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
مبلغی، احمد(۱۳۷۸). نقد تورم اصول و دیدگاه هاى امام خمینى، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۹ و ۲۰.
محقق حلی، جعفر(1403). معارج الاصول. تحقیق محمد حسین رضوی. قم موسسه­ی آل البیت.
مصباح یزدی، محمد تقی(1391). شرح برهان شفا. تحقیق محسن غرویان، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مظفر، محمد رضا(1375). اصول الفقه. قم: انتشارات اسماعیلیان.
مفید، محمد بن نعمان(1414). مجموعه مصنفات شیخ مفید. بیروت: نشر داراامفید، چ2.
مکارم شیرازی، ناصر(1428). انوار الاصول. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع).
مکارم شیرازی، ناصر(1370). القواعد الفقهیة. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع).
مومن قمی، محمد(1419). تسدید الاصول. قم: النشر الاسلامی.
نجاشی، ابوالعباس (1418). رجال نجاشی. قم: انتشارات اسلامی، چ1.
نراقی، محمد مهدی بن ابی ذر(1388). انیس المجتهدین فی علم الأصول. قم: موسسه بوستان کتاب
وحید بهبهانی، محمد باقر(1415). الفوائد الحائریه. قم: مجمع اافکر الاسلامی.
وحید بهبهانی، محمد باقر(1416). الرسائل الاصولیه. قم: موسسه ی علامه وحید بهبهانی.
هاشمی شاهرودی، علی(1419). دراسات فی علم الاصول (تقریرات لابحاث ابوالقاسم الخوئی). قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
هروى، محمد بن یوسف(1378). بحر الجواهر (معجم الطب الطبیعی). قم: جلال الدین.
همام زاده، مهدی(1388) تورم علم اصول و بایسته های توسعه در آن، نشریه ی خط، شماره ۱.