تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه و دانشگاه

چکیده

بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس

نویسنده [English]

  • Abdul Rahman Najafi Imran
استاد حوزه و دانشگاه
چکیده [English]

بحث درباره تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که کالاها دچار نوسانات قیمت هست و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمامی اشیا هست. چنانچه شخصی کالایبخرد و قیمتس افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا کالا را از پولی که خمسش را پرداخته بود خرید و یا از پولی که خمس آن داده نشده بود.خرید و در فرض دوم نیز یا براس نگهداری خریده بود و یا برای تجارت. که هر یک از آن حکم مختص به خود دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در بازار کنونی و نوسانات قیمت اشیا مومنان وظیفه خودشان را در قبال خمس بدانند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن. به بررسی چنین مساله ای پرداختیم و سر آخر نظر نهایی خویش را بیان نمود

کلیدواژه‌ها [English]

  • فقه
  • خمس
  • قیمت
  • افزایش قیمت