جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2019.434

چکیده

مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بحران­های فرهنگی زیادی روبه­رو هستند؛ از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی­آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه­های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم­ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی­تأثیر نیست نظریات و تئوری­های نوین در رابطه با امنیتی ساختن مناطق مرزی، در کنار مقوله­های امنیتی که برای مناطق مرزی تعیین و در نظر می گیرند، جهت محرومیت­زدایی از این مناطق، مولفه هایی را در نظر گرفته و در صدد اجرای آن در این مناطق هستند که زمینه توسعه و پیشرفت را در این مناطق نیز فراهم آورند. تحقیق حاضر علی­رغم اینکه کولبری را به دلایلی که به تشریح آن پرداخته­ایم برخلاف شأن و جایگاه کولبر به عنوان یک انسان می­داند به بررسی پدیده کولبری به عنوان پدیده­ای موجود پرداخته و به ارائه تعریف و تببین ماهیت فقهی و حقوقی آن پرداخته است تا ضمن روشن نمودن ماهیت این پدیده و شناسایی و تعیین قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر موضوع کمبودهای تقنینی و فقهی در این رابطه نیز واضح و مبرهن گردد. همچنین ضمن مقایسه با نهادهای مشابه مانند قاچاق کالا در صدد بوده که مشخص نماید کولبری از لحاظ فقه و حقوق جزایی چه ساختار و ماهیتی دارد و نویسندگان برآنند که کمبودها و نبود حمایت­های حداقلی از کولبران را با تکیه بر قوانین و مقررات و خلاءهای موجود مشخص و ضرورت وجود آن را بیان و برای رفع این خلاءها راهکار ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of colbari in Jurisprudence and Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Afshin Abdollahi 1
  • Shabnam mohammadaminpour 2
  • Himan Majidi 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
2 MA, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
3 MA, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Border areas due to specific geographic and political location face with economic, social and cultural crisis. There areproblems in border areas like unemployment and turning to smuggling goods or Colbari as one of the livelihoods and life styles. The border areas are among the most deprived areas in the country that the distance away from the center affects in this deprivation. New perspectives on security of border areas have a lot of emphasis on the sustainable development strategy of the border regions as a fundamental strategy for sustainable development of the border regions. Existence research paid investigation of the phenomenon of Colbari, providing a definition and explanation of its jurisprudential and legal nature. Finally marked, Reasons such as poverty, unemployment, geographic location and Etc. caused that people in the border areas choose this style of life and Colbari converted to the livelihood of people living in these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal jurisprudence
  • criminal law
  • Coolbari
  • smuggling
  • Border areas
احمدی، عبدالله. (1385). جرم قاچاق (آنومی اقتصادی)، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
افتخارجهرمی، گودرز. (1388). حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله علمی پژوهشی تحقیات حقوقی، شماره 50.
الخن، مصطفی؛ البغا، مصطفی. (1384). فقه منهجی در مذهب امام شافعی ترجمه محمد عزیز حسامی، فرزاد پارسا، چاپ اول، جلد سوم، انتشارات کردستان.
انوری، حسن. (1393). فرهنگ بزرگ سخن، چاپ چاپخانه مهارت، جلد ششم، انتشارات سخن.
آقازاده، علیرضا. (1395). دادرسی کیفری قاچاق کالا، چاپ اول، انتشارات مجد.
باقرزاده، احد. (1391). حقوق آسیب‌شناسی برخورد با قاچاق کالا در ایران از منظر بشر، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، شماره سوم.
بهرامی، محسن؛ قاسمی، بهروز. (1384). آسیب شناسی قاچاق کالا در ایران، چاپ 1، نشر فارابی.
جهانی، بهزاد؛ پورشکیبایی، پریوش. (1391). روی­گردانی از کالای قاچاق در پرتو حمایت از تولید ملی، دو فصل نامه بررسی­های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید شماره سوم.
خضری، امیرارسلان. (1396). پیدا و پنهان کولبری، چاپ اول، نشر چراغ اندیشه، اردیبهشت.
دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضائی نیروهای مسلح. (1389). جزوه‌ی مقررات به کارگیری سلاح.
دهخدا، علی­اکبر. (1351). لغت­نامه، جلد سوم، چاپ سیروس.
رجبی، ابراهیم. (1389). مسائل قضائی به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح، تهران، چاپ اول، انتشارات مجد.
سبحانی­نژاد، مهدی؛ افشار، عبدالله. (1388). علل ناکارآمدی مقابله با قاچاق، معرفت، شماره 146.
عبدالهی، افشین. (1395). تیراندازی در حقوق ایران، روسیه و انگلستان، چاپ اول، انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.
عندلیب، علیرضا. (1380). نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 1، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی ستاد سپاه، ناشر بسیج منطقه 3.
لطیفی، غلامرضا؛ سجادی‌نژاد، صدیقه؛ جعفرزاده، سوده؛ والی‌زاده، کرشمه؛ همتی، افسانه؛ تاج‌پور، رضوان. (1390). بررسی بیکاری جوانان شهرستان بافت سال‌های 80 تا 87، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 42، شهریور و مهر.
معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1389). درباره تحولات جرم­شناسی، دیباچه در: مایک مگوایر و دیگران، دانشنامه جرم­شناسی آکسفورد، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.
نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین و پاشائی، وحید. (1391). نهادهای متولی پیشگیری رشد مدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.
ولیدی، محمدصالح. (1386). نگاهی به خلاء قانونی و کاستی­های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 1 (پیش شماره اول).
ساداتی، سید محمد مهدی. (1395). قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره دهم.