کلیدواژه‌ها = قاعده فقهی
بازخوانی چالش‏های نظری و عملی قاعده نفی سبیل

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 41-22

10.22034/mfu.2022.62533

میثم کهن ترابی؛ حسین فرطوسی