کلیدواژه‌ها = حد
بازخوانی مجازات حد و نظریه نئوکلاسیسیزم نوین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 122-74

https://doi.org/10.34785/J016.2019.172

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمد بیرانوند