کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 85-68

سجاد دانش آرا؛ سید سجاد کاظمی


جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2019.434

افشین عبداللهی؛ شبنم محمدامین پور؛ سید هیمن مجیدی