کلیدواژه‌ها = "ربا"
تعداد مقالات: 1
1. "حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 91-106

https://doi.org/10.34785/J016.2018.994

سالم افسری؛ سید فاضل رستمی؛ ابوبکر احمدی نوره