نویسنده = ��������������������� ��������
متناسب‌سازی کیفر قوادی؛ چالش‌ها و راهبردها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 136-121

https://doi.org/10.34785/J016.2019.431

مهدی صبوری‌پور؛ روژین ابراهیمی