مسئولیّت پسند(لایک) پیام قبیح دیگران در فضای مجازی مبتنی بر قاعده اعانت بر اثم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران/ بابلسر ایران

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران/بابلسر ایران

10.22034/mfu.2024.140783.1405

چکیده

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Responsibility of Liking other People's obscene messages in cyberspace based on the principle of helping to sin

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Izadifard 1
  • Mohsen Naderi 2
  • Mohammad Mahdi Zarei 1
1 jurisprudence and islamic law.Faculty of Theology and Islamic studies/Babolsar Iran
2 jurisprudence and islamic law,Faculty of theology and islamis studies
چکیده [English]

Virtual space has provided multi-way interactions, exchange and data sharing.One of the things that is specific to the virtual space is liking other people's messages.In the same way, the dissemination of messages in social messengers has specific goals and different reasons; messages liking may be done for different reasons and purposes;Rather, in many cases, people like images and messages without knowing the content of them.Does liking other people's obscene messages, which are against morals, Sharia and law, have Sharia problems And the person is responsible for liking?If the responsibility is proven, will the punishment be only in the afterlife or will it be both the worldly and the afterlife punishment?Does the intention of the liker's have an effect on creating responsibility?The research method in this research is descriptive-analytical along with explanation, analysis and inference
The Summary of the research is that; if criminal or obscene Message is Published in a public environment by the user;and be liked by other Users the responsibility of the Liker is proven through the principle of Helping to Sin.However, in some cases where the publication and liking of the message is on a private page and does not conflict with the security and public order of the society, according to the divine order of not spying into people's personal affairs and respecting the privacy of others, it is the channel of the principle of acquittal and the person will not have (worldly) responsibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helping to sin
  • Acquittance
  • Like
  • Cyberspace
  • Responsibility