بازخوانی فقهی مجازات قوادی در پرتو نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 243 ق.م.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

چکیده

رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانونگذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می‌شود. جرم قیادت را به نوعی می‌توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می‌نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است، اما به نظر می‌رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می‌توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می‌دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آراء فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential reading of the punishment of Qavadi In the light of the criticism and proposal to amend Article 243 of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • taha zargaryan
Assistant Professor of Hazrat Ayat Azami Boroujerdi University (RA)
چکیده [English]

to whipping. The crime of leadership can be seen as the beginning of the sexual crimes of adultery and lasciviousness in the society; Because by introducing the perpetrators to each other, the pimps help in removing the obstacles of crime and making the path of adultery and adultery easier for the realization of sexual crime in the society. Although the monopoly of the punishment of lashing in the first instance of peddling comes from a jurisprudential point of view, it seems that the said punishment is not enough for the crime of peddling and does not have the necessary deterrent to avoid the crime of peddling in the society. By studying jurisprudential sources, one can find many Imami jurisprudences citing the evidence of narration; The penalty of exile is considered necessary for pickpockets in the first place. The current research is based on the descriptive-analytical method, by proposing conflicting jurisprudential opinions and taking into account the principle of proportionality of crime and punishment, while maintaining the merits in the circle of border crimes, it criticizes Article 243 of the Islamic Criminal Code and proposes to transfer the punishment of exile to The first order of hawkers; to suggest the amendment of the said article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beggar
  • whipping
  • exile
  • punishment