نماز میت غیابی در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مذاهب فقهی اسلامی درباره حکم نماز میت غایب اختلاف نموده اند ، دلایل چندی دیدگاه عدم جواز نماز بر میت غایب ،که امامیه و برخی از مذاهب فقهی اهل سنت به آن باور دارند ، را تقویت می‌کنند ، از جمله آن دلایل عبارتند از: (1)-‌شرط حضور جنازه در نماز میت‌،‌که دلایلی ، همچون «اللهم أنّ هذا المسجی قدامنا» ، اضافه صلاة به جنائز در «صلاة الجنائز» و مانند آن‌ها ، به آن تصریح دارند.‌(2)-‌ضعف سند برخی از روایاتی که در منابع امامیه به نماز پیامبر(ص)‌بر نجاشی تصریح نموده اند.(3)-‌بر فرض پذیرش روایات نماز پیامبر(ص)‌بر نجاشی ، جنازه نجاشی حاضر شده است و پیامبر(ص) بر میت حاضر نماز خوانده اند.‌(4)-‌در پاره ای از روایات منقول از امامیه و اهل تسنن درباره کار پیامبر‌(ص)‌در مورد نجاشی ، واژه «صلوة» به معنای دعا و استغفار تفسیر‌شده است.در شرایط اضطراری حذف برخی از شروط نماز میت جایز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absentee requiem in Jurisprudence of Islamic Religions

نویسنده [English]

  • morteza rahimi
shiraz university
چکیده [English]

Islamic jurisprudential religions had contradictory ideas about the absentee requiem. There are also other interpretations; those who do not permit absentee requiem in Imami and Sunnah jurisprudential. Some reasons for this belief is like following: 1) The condition for presence of the corpse at the time of praying according to the verse in Quran (Oh God! For this dead body in front of us). And because of another verse about the requiem prayer. 2) The reference for those hadiths about the requiem of the Prophet (PBUH) on Najjashi, when he was absent, is weak. 3) Accepting that Prophet prayed for Najjashi, it is quoted that the dead body existed and He prayed on present body. 4) In some other hadiths cited among Imami and Sunnah about the prayer of the Prophet (PBUH), the word “Salat” is translated as wish and intercession. this study, performed in analytic and descriptive way. In emergency, removing some of the conditions of prayer is permissible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absentee requiem
  • dead body presence
  • Najjashi
  • absent corpse