بازخوانی تطبیقی حدیث و قاعده سلطنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم ایران.

چکیده

یکی از قواعد مشهور و پرکابرد در فقه، قاعده سلطنت است و مهمترین دلیل آن در کنار ادله ای همچون بنای عقلا، آیات قرآن و روایات خاص، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. این حدیث و به تبع قاعده از دو جهت سندی و دلالی دچار چالش های متعددی هستند. از حیث سندی دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به آن وجود دارد و از حیث دلالی نیز معانی متعددی از جمله اخباری بودن تا جعل سلطه شرعی مطلق نسبت به آن بیان شده است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیق با فقه اهل سنت نوشته شده است به دنبال اثبات این فرضیه است که این حدیث از حیث سندی مخدوش بوده و بر فرض صرف نظر از اشکال سندی و پذیرش سند ، دلالت آن صرفا تایید تصرفات مالکان در اموال خویش در حیطه تصرفات شرعی و قانونی می باشد و نمی توان به این حدیث در مقام شک در وجود شرط یا جزئی در معاملات، تمسک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative reading of the hadith and the rule of monarchy

نویسنده [English]

  • akbar najm
Master student, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom University, Qom Iran.
چکیده [English]

One of the most important and widely used rules in jurisprudence is the rule of monarchy, and its most important reason, along with arguments such as the view of reason, verses of the Qur’an and special narrations is the  verse of “People have control of their property.”  This hadith has several challenges from two aspects of authenticity and signification and, consequently, the rule.  From the documentary point of view, there are two negative and positive approaches to it, and from a semantic point of view, several meanings have been expressed towards it, from being newsworthy to falsifying absolute religious authority.  This article, which is written in a descriptive-analytical method and with the approach of adaptation to Sunni jurisprudence, seeks to prove the hypothesis that this hadith is distorted in terms of document and, assuming regardless of the forms of document and acceptance of document, it means only confirmation of owners’ possessions in the realm of sharia and legal possessions, and this hadith cannot be relied on when doubting about the existence of a condition or part in transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monarchy
  • News
  • Legitimacy
  • Legal Occupation
  • Shafeyi