کلیدواژه‌ها = عقود
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-28

https://doi.org/10.34785/J016.2019.960

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام