دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، ناشر، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20 
2. جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

صفحه 13-34

افشین عبداللهی؛ شبنم محمدامین پور؛ سید هیمن مجیدی


7. بازخوانی مجازات حد و نظریه نئوکلاسیسیزم نوین

صفحه 117-165

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمد بیرانوند


شماره‌های پیشین نشریه