تماس با ما

آدرس پستی مجله: سنندج- خیابان پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-  ساختمان شماره 1- اتاق 218- کدپستی 6617715175

تلفن 33664600، داخلی 2243

آدرس سایت: mfu.uok.ac.ir

ایمیل مجله: mfu@uok.ac.ir


CAPTCHA Image