جستاری در ارتباط بین دولت و ملت در مبانی اصیل فقه شیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد شهرضا

چکیده

فهم ارتباط میان مفاهیم دولت و ملت مسئله بسیار مهمی در علوم سیاسی است، به طور کلی می توان گفت که در یک دسته بندی کلی این رابطه به دو صورت پایه ای و اساسی شکل می‎گیرد. شکل حکومت مردم‎سالار، دموکراتیک و نوع استبدادی، اقتدارگرایانه می باشد. جمهوری اسلامی ایران اما حکومتی است که داعیه توجه به احکام اولیه اسلام را دارد و با توجه به آیات قران و احدایث و همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) و در نهایت با استفاده از توان اجتهاد در فقه شیعی تلاش دارد تا مدلی از حکومت دموکراتیک مبتنی بر احکام اسلامی ایجاد کند. مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و تفسیر گرایانه و باتوجه به احکام اسلام و با بهره گیری از متون و مبانی اسلامی و منابع چهارگانه فقه شیعی اعم بر قرآن، سنت پیامبر(ص)، اجماع و عقل در چارچوب مذهب شیعه به بررسی ارتباط بین دولت و ملت پرداخته است. نتایج نشان می دهد فقه شیعه به جای ملت مفهوم امت را در نظر دارد، که امت به این امام مقبولیت میبخشند و مشروعیت امام از سوی خداست. حکومت معیار در اسلام از بالا به پایین است و دموکراسی روشی و شورا و مشورت با امت جریان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Relationship between the state and the Nation in the Original Principles of Shi'a Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mojtaba Miri
PhD Student of Political Science, Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

Understanding the relationship between the concepts of state and nation is a very important issue in political science, In general, it can be said that in a general classification this relationship is formed in two basic forms. The form of government: Democratic and authoritarianism. The Islamic Republic of Iran, however, is a government that demands attention to the basic precepts of Islam according to the verses of the Qur'an and hadiths as well as the way of the Prophet (PBUH) and the Imams and finally using the power of ijtihad in Shia jurisprudence, it is trying to create a model of democratic rule based on Islamic precepts. The present article investigates the relation between state and the nation by qualitative and interpretive approach using Islamic precepts and Islamic texts and principles and the four sources of Shi'a jurisprudence including Qur'an, the Prophet's tradition, consensus, and reason in the context of Shi'a religion. The results show that Shi'a jurisprudence considers the concept of the ummah rather than the nation, That the Ummah approves this Imam and the legitimacy of the Imam is from God. Standard rule in Islam is top-down and democracy is a method, a council and a consultation with the ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state and Nation
  • state and Ummah
  • Shi'a Jurisprudence
  • Islamic State