تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق, ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان

4 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام‌ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه‌ها و مذاهب، به عواملی همچون انگیزه‌های شخصی و عقده‌های حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه‌ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی‌گردد. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به عنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تاثیرات مخرب و نامطلوب آن از جمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Takfir and its consequences for Islamic society.

نویسندگان [English]

  • Ali agha Salehi 1
  • Khosro Momeni 2
  • Mojtaba Jafari 3
  • Alireza Saberian 4
1 Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Human Sciences, Semnan University, Semnan
2 Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Human Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran
3 Department of Law, Faculty of Human Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran
4 Faculty of Jurisprudence and the Fundaments of the Islamic Law, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

A concise overview of history of Muslims clearly indicates the fact that the basic motivations of most false accusations, charges and Takfirs against persons, groups and religions are mostly due to personal motivations, party grudge, religious prejudices, ignorance, selfishness, jealousy, hatred, self-contentedness and the right to self-understanding. In this study, the scientific meaning and concept of the Takfir ,as an abominable innovation, was attentively illustrated and its destructive and undesirable effects including the acts of showing Islam badly, massacre of innocent people, creation of schism, disruption with the society and etc on the society especially Islamic society were thoroughly studied. Ultimately, it was proved that the Takfir is obviously a deviation of the main route of Islamic laws, so it is necessary that Muslim scholars sternly try to stand against this radical and fundamental thought by their scientific and practical abilities and also not to let it grow in the world anymore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takfir
  • Violence
  • extremism
  • innovation