بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه پیام نور کردستان واحد سنندج

2 استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هسنند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت‌هایی جزئی، از جمله این حقایق و جزو آموزه‌های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی‌توان در الهی بودن آنها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. از آنجا که در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه‌ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را با وجود تفاوت‌ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی‌توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می‌بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می‌شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking of the Criminal Justice in Islam and Judaism

نویسندگان [English]

  • Kambiz Mohammadi 1
  • shahram mohammadi 2
1 Hoqoq department,Payam noor university Kurdistan,sanandaj,Iran
2 university of kurdistan
چکیده [English]

Divine religions have the same essence and truth. Concepts such as justice, fairness, and compassion, with minor differences, are these teachings. Because in Judaism and Islam, Sharia has a special place, this research is one of the common teachings of these religions, That is, to investigate criminal justice despite significant differences and commonalities. There are many legal and ethical rules in the Torah One cannot doubt its divinity. Describe many of the adventures of Moses and the Israelites; there is little change in the Holy Quran, A book that is far from being distorted.In principle, heavenly religions cannot and should not be imagined without justice.And, according to the authors, the key word of both religions in the penal system must be that of justice.It is attempted to investigate the concept of criminal justice and its correspondence in both the Shari'a.It is attempted to investigate the concept of criminal justice and its correspondence in both the Shari'a.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal law
  • Crimes
  • Criminal Justic
  • Punishment