کلیدواژه‌ها = مناسک دینی
تعداد مقالات: 3
1. تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399


2. تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399


3. تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی در دوران کرونا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 48-28

وریا حفیدی