بازخوانی اشتراط قبض تمامی ثمن در بیع سلم در مجلس عقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه

2 گروه فقه دانشکده الهیات دانشگاه قم

چکیده

نظریه ی مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند،از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها عصر حاضر عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه‌‌ است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و به نظر نگارنده تمامی استدلال های فقها مخدوش است.
چکیده به میزان فوق است و مطالب ذیل به سبب پاسخ به اخطار سیستمی نوشته میشود.
در هر صورت عذر خواهی بنده را پذیرا باشید.
با تشکر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازخوانی اشتراط قبض تمامی ثمن در بیع سلم در مجلس عقد

نویسندگان [English]

  • akbar najm 1
  • Alireza Ebrahimi 2
1 استاد سطوح عالی حوزه
2 Un.qom
چکیده [English]

نظریه ی مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند،از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها عصر حاضر عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه‌‌ است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و به نظر نگارنده تمامی استدلال های فقها مخدوش است.چکیده به میزان فوق است و مطالب ذیل به سبب پاسخ به اخطار سیستمی نوشته میشود.
در هر صورت عذر خواهی بنده را پذیرا باشید.
با تشکر

کلیدواژه‌ها [English]

  • "بیع "
  • " سلم "
  • " قبض ثمن "
  • "اجماع "
  • " غرر "