کلیدواژه‌ها = قطع طریقی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آرای اصولیان معاصر در مورد حجیت و عدم حجیت قطع قطاع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-1

حسین جعفری؛ فاطمه احمدی مقدم